Stine sofies sommerskole

Grimstad

Samarbeidspartnere


DnB er hovedsponsoren til sommerskolen. En svært viktig partner for å kunne gjennomføre sommerskolen.

Stine Sofies Stiftelse er en stiftelse som arbeider for å beskytte barn mot vold og overgrep, for å avdekke vold og overgrep mot barn og for å sikre barnas rettsikkerhet.

De er en viktig partner for oss som driver sommerskolen, hvor de hjelper oss med endel praktisk arbeid og holder kurs for barna. Gir oss også økonomisk støtte

Gir oss økonomisk støtte

 

 
Rema 1000 Grimstad støtter oss med god og sunn mat til barna

 Sponser oss med velsmakende bakverk

Bidrar med materialer, tømrerarbeid og økonomisk støtte.

Gir oss økonomisk støtte.
Gir oss støtte til grillfesten på torsdag

Gir oss materialer og økonomisk støtte